Orgán dozoru

Orgán dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava