Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Rimsky Hrniec
Ján Póda
Agátová č. 552
92901 Veľké Dvorníky

IČO: 41702484
IČ DPH: SK1034843425

Bankové spojenie:
IBAN SK45 0200 0000 0019 8802 9851
SWIFT: SUBASKBX
Telefón
00421 915 883 870

Komentáre
Zapísaný v Živnostenskom registri, Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-19302 od 1. 5. 2005

Kontaktujte nás